ЦАГИЙН АЖИЛ, АЖИЛТАН

Бид ажил хайж байгаа таньд зориулан байнгын болон цагийн ажил санал болгохийн зэрэгцээ менторын зөвлөгөө өгөх ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

Сургалтууд

Блог